Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ιστοτόπου


Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος: 24 Μαρτίου 2021

Ο παρών ο ιστότοπος διαχειρίζεται από την ανώνυμη εταιρία «BAUSCH HEALTH ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα επί της Λεωφ. Πεντέλης αρ. 53 στα Βριλήσσια Αττικής (η «Bausch» ή «εμείς»), ως υπεύθυνο επεξεργασίας.  Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της ιστοσελίδας (η "Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων") περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, μεταφέρουμε και γνωστοποιούμε πληροφορίες σχετικές με εσάς («Προσωπικές Πληροφορίες») που ενδεχομένως αποκτούμε μέσω του παρόντος ιστοτόπου. Επεξεργαζόμαστε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας της ιδιωτικότητας και των δεδομένων που ισχύουν στην Ελλάδα, τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία.

Συλλογή και Xρήση Προσωπικών Πληροφοριών

Οι περισσότερες από τις υπηρεσίες μας δεν απαιτούν κάποια μορφή εγγραφής, επιτρέποντάς σας να επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας χωρίς να μας αναφέρετε ποιος είστε. Ωστόσο, ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να ζητούν να μας παρέχετε οικειοθελώς Προσωπικές Πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου ή τον αριθμό τηλεφώνου. Ενδέχεται να συλλέγουμε και να χρησιμοποιούμε αυτές τις Προσωπικές Πληροφορίες για να σας παρέχουμε προϊόντα, υπηρεσίες και υποστήριξη πελατών, για να σας τιμολογούμε για προϊόντα και υπηρεσίες που ζητάτε, να προωθούμε προϊόντα και υπηρεσίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν ή να επικοινωνούμε μαζί σας για άλλους σκοπούς που είναι προφανείς από τις περιστάσεις ή για τους οποίους σας ενημερώνουμε όταν συλλέγουμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας.

Σε ορισμένες από τις ανωτέρω περιπτώσεις ενδέχεται να ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και χρήση των Προσωπικών σας Πληροφοριών.  Αυτό θα συμβαίνει, για παράδειγμα, για τη χρήση ορισμένων cookies, για τη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας [ή του αριθμού κινητού τηλεφώνου] για διαφημιστικούς σκοπούς, ή όταν εγγράφεστε σε ορισμένες υπηρεσίες (π.χ., τακτικό ενημερωτικό δελτίο).  Θα έχετε πάντοτε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε αυτή τη συγκατάθεση.  Μπορείτε να το πράξετε επικοινωνώντας μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας κατωτέρω. 

Οι Προσωπικές Πληροφορίες που συλλέγουμε, χρησιμοποιούνται επίσης από εμάς για εσωτερικούς σκοπούς, όπως η βελτίωση των προϊόντων και των προωθητικών ενεργειών μας, η διαχείριση λογαριασμών πελατών, η εκμάθηση των αναγκών των πελατών μας και η επικοινωνία με τους πελάτες για ερευνητικούς και ενημερωτικούς σκοπούς.

Ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας στο πλαίσιο μιας εταιρικής συναλλαγής και να προστατεύουμε τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία μας, να εφαρμόζουμε τους όρους χρήσης και τις νομικές ειδοποιήσεις μας και για τη δημιουργία, την άσκηση και την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε τις  Προσωπικές Πληροφορίες για να εκπληρώνουμε τις φορολογικές, λογιστικές και άλλες νομικές υποχρεώσεις, για παράδειγμα, στο πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών.  Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε τις  Προσωπικές Πληροφορίες όταν απαιτείται από το νόμο ή επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή άλλη δεσμευτική απόφαση.

Ο ιστότοπός μας δεν απευθύνεται σε ανήλικους.  Ωστόσο, εάν είστε κάτω των 16 ετών, δεν θα πρέπει να μας παρέχετε Προσωπικές Πληροφορίες χωρίς να λάβετε πρώτα τη συγκατάθεση ή την εξουσιοδότηση γονέα ή κηδεμόνα.

Δεν θα χρησιμοποιήσουμε ή θα κοινοποιήσουμε τις  Προσωπικές Πληροφορίες για σκοπούς άσχετους από εκείνους που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων χωρίς να σας ειδοποιήσουμε πρώτα και, όπου απαιτείται, να σας προσφέρουμε την επιλογή ως προς το αν μπορούμε ή όχι να χρησιμοποιήσουμε τις  Προσωπικές Πληροφορίες σας με αυτόν τον διαφορετικό τρόπο.

Κοινοποίηση Πληροφοριών

Ενδέχεται να κοινοποιούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας για τους σκοπούς που αναφέρονται κατωτέρω με:

  • άλλες οντότητες του ομίλου εταιριών Bausch (βάσει τυποποιημένων συμβατικών ρητρών),
  • παρόχους υπηρεσιών σε σχέση με τη λειτουργία αυτού του ιστοτόπου και της εταιρίας μας, συμπεριλαμβανομένης της φιλοξενίας ιστοσελίδων, της παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με την τεχνολογία, της επεξεργασίας και εξουσιοδότησης πληρωμών, της αποστολής και διανομής προϊόντων που παραγγέλθηκαν, της επιστροφής προϊόντων και της διανομής προωθητικού υλικού – βάσει συμφωνιών περί προστασίας Δεδομένων,
  • δημόσιες αρχές, κυβερνητικές κανονιστικές αρχές ή άλλους υπαλλήλους επιβολής του νόμου και δικαστήρια, όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο ή όταν επιβάλλεται από δεσμευτική απόφαση, και
  • άλλα τρίτα πρόσωπα σε σχέση με εταιρική αναδιάρθρωση, πώληση ή εκχώρηση περιουσιακών στοιχείων, συγχώνευση ή εκποίηση της Bausch ή οποιασδήποτε από τις θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρίες μας.

Όταν μοιραζόμαστε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες με οντότητες εγκατεστημένες σε χώρες εκτός του ΕΟΧ ή της Ελβετίας που δεν προβλέπουν ισοδύναμο επίπεδο προστασίας δεδομένων, θα θεσπίσουμε συμβατικές εγγυήσεις (π.χ. πρότυπες ρήτρες εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.  Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες επικοινωνίας κατωτέρω για να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες.

Ασφάλεια Δεδομένων

Διατηρούμε τα κατάλληλα τεχνικά, φυσικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατεύουμε τις Προσωπικές Πληροφορίες από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή ή τυχαία απώλεια, μεταβολή, μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση ή πρόσβαση. Δυστυχώς, κανένα σύστημα ασφάλειας πληροφοριών δεν μπορεί να είναι 100% ασφαλές. Ως αποτέλεσμα, παρόλο που προσπαθούμε να προστατεύουμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες, δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε ή να εγγυηθούμε την ασφάλεια των Προσωπικών Πληροφοριών έναντι απρόβλεπτης απώλειας ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

Τα Δικαιώματά σας

Με την επιφύλαξη περιορισμών δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμό και διακοπή της επεξεργασίας, και φορητότητα των Προσωπικών σας Πληροφοριών και να μην υπόκεινται σε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων.  Τα αιτήματα αυτά μπορούν να απευθύνονται στα στοιχεία επικοινωνίας κατωτέρω.

Ακεραιότητα Δεδομένων 

Λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για να διασφαλίζουμε ότι οι Προσωπικές Πληροφορίες που συλλέγουμε είναι σχετικές για τους σκοπούς για τους οποίους πρόκειται να χρησιμοποιηθούν και ότι οι Προσωπικές Πληροφορίες είναι αξιόπιστες για την προβλεπόμενη χρήση τους και είναι ακριβείς, πλήρεις και επίκαιρες. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις πρέπει να βασιζόμαστε σε μεμονωμένους χρήστες για την παροχή και τη διατήρηση ακριβών Προσωπικών Πληροφοριών. Είστε υπεύθυνοι για να διασφαλίζετε ότι οι πληροφορίες σας είναι επικαιροποιημένες και ακριβείς όταν τις παρέχετε σε εμάς και όπου οι υπηρεσίες μας σας προσφέρουν τα εργαλεία για τη διατήρηση των πληροφοριών σας.

Διατήρηση Προσωπικών Πληροφοριών

Θα διατηρούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες μόνο για όσο διάστημα είμαστε υποχρεωμένοι να το πράττουμε από την ισχύουσα νομοθεσία, ή για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για το σκοπό/σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.  Θα διαγράψουμε τις Προσωπικές Πληροφορίες όταν δεν είναι πλέον απαραίτητες και, σε κάθε περίπτωση, μετά την παρέλευση της μέγιστης διάρκειας αποθήκευσης που ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Αλλαγές στην Παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Εάν προβούμε σε τυχόν ουσιώδεις αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων, θα δημοσιεύσουμε έναν αναθεωρημένο σύνδεσμο στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου με την ένδειξη «Αναθεωρημένη Πολιτική Προστασίας Δεδομένων» ή μια παρεμφερή ειδοποίηση σχετικά με τις τροποποιήσεις. Οφείλετε να ελέγχετε τον παρόντα ιστότοπο περιοδικά για να δείτε αν έχουν πραγματοποιηθεί πρόσφατες αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.  Μπορείτε επίσης να διαπιστώσετε εάν η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων έχει αλλάξει πρόσφατα, ελέγχοντας την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος που είναι αναρτημένη στην αρχή της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων.

Σύνδεσμοι προς Άλλους Ιστοτόπους στο Διαδίκτυο

Οι πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων αφορούν αποκλειστικά αυτόν τον ιστότοπο και άλλες συγκεκριμένες δραστηριότητες. Άλλοι ιστότοποι που φιλοξενούνται από τρίτα πρόσωπα ενδέχεται να έχουν διαφορετικές πρακτικές.  Εάν συνδέεστε ή επισκέπτεστε με άλλο τρόπο άλλους ιστότοπους που διαχειρίζονται τρίτα πρόσωπα, παρακαλείσθε να ελέγχετε τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων που δημοσιεύονται σε εκείνους τους ιστοτόπους. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο σε εκείνους τους ιστοτόπους και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πολιτικές και τις πρακτικές που ακολουθούνται από τρίτα πρόσωπα.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων ή τις πρακτικές μας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο DPO@bausch.com.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες ή καταγγελίες σχετικά με τη χρήση των Προσωπικών Πληροφοριών σας από εμάς, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στη διεύθυνση: DPO@bausch.com.

Εάν πιστεύετε ότι η καταγγελία σας δεν έχει αντιμετωπιστεί επαρκώς, ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στη χώρα σας.

Cookies

Τι είναι ένα cookie

Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας.  Ένα cookie είναι ένα αρχείο κειμένου που περιέχει μικρές ποσότητες πληροφοριών που αποθηκεύονται στο μηχανισμό αποθήκευσης της συσκευής σας όταν αποκτάτε πρόσβαση σε μια ιστοσελίδα στον ιστότοπο, και που μπορεί στη συνέχεια να είναι προσβάσιμο από τους διακομιστές ιστού μας. 

Τα cookies κάνουν πολλές διαφορετικές εργασίες, όπως το να σας αφήνουν να περιηγείστε μεταξύ σελίδων αποτελεσματικά, να αποθηκεύετε τις προτιμήσεις σας και γενικά να βελτιώνετε την εμπειρία σας σε έναν ιστότοπο.

Η Οδηγία 2009/136/ΕΚ της ΕΕ αναφέρει ότι μπορούμε να αποθηκεύουμε cookies στη συσκευή σας εάν είναι απαραίτητα για τη λειτουργία αυτού του ιστότοπου, αλλά για όλα τα άλλα χρειαζόμαστε την άδειά σας για να το πράττουμε.

Απαραίτητα cookies: αυτά είναι cookies που είτε:

  • χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διεξαγωγή ή τη διευκόλυνση της μετάδοσης επικοινωνιών μέσω δικτύου, ή
  • είναι απολύτως απαραίτητα για την παροχή μίας υπηρεσίας μέσω διαδικτύου (π.χ. του ιστοτόπου μας ή μιας υπηρεσίας στον ιστότοπό μας) την οποία έχετε ζητήσει.

Μη απαραίτητα cookies: αυτά είναι τυχόν cookies που δεν εμπίπτουν στον ορισμό των απαραίτητων cookies, όπως τα cookies που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών σε έναν ιστότοπο (cookies «ανάλυσης») ή τα cookies που χρησιμοποιούνται για την προβολή διαφημίσεων (cookies «διαφήμισης»).

Τύποι cookies

Μερικά από τα cookies είναι απαραίτητα για τον ιστότοπο.

Οι ιστότοποί μας ενδέχεται  επίσης να χρησιμοποιούν ορισμένα μη απαραίτητα cookies. Δεν το κάνουμε αυτό για να ανιχνεύουμε μεμονωμένους χρήστες ή να τους αναγνωρίζουμε, αλλά για να αποκτήσουμε χρήσιμες γνώσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι ιστότοποι, ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε να τους βελτιώνουμε για τους χρήστες μας. Χωρίς τη γνώση που κερδίζουμε από τα συστήματα που χρησιμοποιούν αυτά τα cookies δεν θα είμαστε σε θέση να παρέχουμε την υπηρεσία που διαθέτουμε.

Οι διακομιστές Ιστού μας μπορούν να συλλέγουν παθητικά δεδομένα μέσω της χρήσης cookies και άλλων μέσων στον υπολογιστή σας και της σύνδεσής σας στο Διαδίκτυο, όπως η διεύθυνση IP του υπολογιστή σας και/ή του παρόχου υπηρεσιών Διαδικτύου, η ημερομηνία και η ώρα πρόσβασης σας στον Ιστότοπο, η διεύθυνση Διαδικτύου ιστότοπων από τους οποίους συνδέεστε στον Ιστότοπό μας, η τεχνολογία του υπολογιστή που χρησιμοποιείτε και οι κινήσεις και οι προτιμήσεις σας στον Ιστότοπό μας. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα cookies για να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με μελλοντικές επισκέψεις στον Ιστότοπο (όπως για να θυμόμαστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης), για να σας αναγνωρίζουμε ως προηγούμενο επισκέπτη και για να παρακολουθούμε τη δραστηριότητά σας στον Ιστότοπο.

Αυτές οι πληροφορίες δεν χρησιμοποιούνται για να σας ταυτοποιούμε προσωπικά, αλλά για να μας βοηθούν να κατανοήσουμε πώς οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με τον Ιστότοπό μας. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία δεν περιέχουν Προσωπικές Πληροφορίες και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από το προσωπικό τεχνικής υποστήριξης και τις ομάδες προώθησης για σκοπούς διαχείρισης του Ιστοτόπου. Διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε άλλες τεχνολογίες, όπως ετικέτες Διαδικτύου, web beacons και εργαλεία συλλογής δεδομένων πλοήγησης. Ενδέχεται να συνδυάζουμε δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies και άλλων τεχνολογιών ανίχνευσης με Προσωπικές Πληροφορίες, αν και όταν το πράττουμε, αντιμετωπίζουμε όλα αυτά τα δεδομένα ως Προσωπικές Πληροφορίες για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Οι παρακάτω πίνακες παρέχουν μια σύνοψη των cookies που χρησιμοποιούμε και των λόγων που τα χρησιμοποιούμε.


Όνομα cookie

Πάροχος

Τύπος cookie

Σκοπός

Διάρκεια του cookie

JSESSIONID

Bausch + Lomb

First Party Cookie / Απαραίτητο cookie

Εξασφαλίζει ότι ο διακομιστής δικτύου γνωρίζει ποια συνεδρία αντιστοιχεί σε ποιο χρήστη και ποια προϊόντα έχετε τοποθετήσει στο καλάθι αγορών σας.  Επιτρέπει επίσης στη Βausch να ελέγχει τις μετρήσεις συνεδριών για μια εφαρμογή.

Cookie Συνεδρίας (θα καταργηθεί μόλις λήξει η περίοδος λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης ή κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης)
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί επίσης το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης δικτύου που παρέχεται από την Google, Inc. («Google»). Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookies για να μας βοηθάει να αναλύσουμε τη χρήση του Ιστότοπου, συγκεντρώνοντας αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και παρέχοντας άλλες υπηρεσίες σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και τη χρήση του Διαδικτύου. Με τη χρήση του Ιστοτόπου συναινείτε στην επεξεργασία δεδομένων σχετικά με εσάς από τη Google με τον τρόπο και για τους σκοπούς που ορίζονται ανωτέρω. Για να δείτε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Google, παρακαλούμε να επισκεφθείτε το [ON2] http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.  Μπορείτε να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα Google Analytics Browser Add-On για να εξαιρεθείτε από την αποστολή δεδομένων στη Google για σκοπούς ανάλυσης, λεπτομέρειες των οποίων είναι διαθέσιμες στο  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Η Bausch Health Hellas χρησιμοποιεί κοινές τεχνικές αξιολόγησης για να αναλύει την ανταπόκριση στις επισκέψεις στους ιστοτόπους (διεύθυνση IP, ημερομηνία, ώρα) προκειμένου να προσαρμόσει καλύτερα το περιεχόμενό τους στις ανάγκες των πελατών. Ψευδωνυμοποιημένα ή ανώνυμα δεδομένα, τα οποία δεν επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τον μεμονωμένο επισκέπτη, αποθηκεύονται προκειμένου να προετοιμάσουν αναλύσεις της αγοράς για τη χρήση των ιστοτόπων με τη μορφή στατιστικών στοιχείων (π.χ. αριθμός επισκέψεων, μέσος όρος παραμονής ανά σελίδα, συχνότητα  αποθήκευσης Αρχείων κ.λπ.). Η Bausch Health Hellas [ON3]  μπορεί να χρησιμοποιήσει τα εν λόγω cookies για να αξιολογεί στατιστικά τη χρήση του ιστοτόπου. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, τα cookies αποθηκεύονται ως αρχεία κειμένου στον σκληρό δίσκο του επισκέπτη. Τα cookies επιτρέπουν να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησής σας και τις δραστηριότητες του υπολογιστή σας στον ιστότοπό μας. Έχετε την επιλογή να αρνηθείτε να αποδεχτείτε τα cookies, αν και οι επιλογές ρύθμισης διαφέρουν ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται. Έχετε την επιλογή να ορίσετε τη ρύθμιση παραμέτρων του προγράμματος περιήγησής σας, έτσι ώστε όταν λαμβάνετε ένα cookie να ενημερώνεστε σχετικά με αυτό και να μπορείτε να το αποδεχτείτε ή να το απορρίψετε.

Η Bausch Health Hellas χρησιμοποιεί επί του παρόντος τα εργαλεία ανάλυσης Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης δικτύου από την Google Inc («Google») και etracker, μία υπηρεσία ανάλυσης από την etracker GmbH («etracker») στον ιστότοπό της. Η Google και η etracker χρησιμοποιούν cookies για να αναλύουν τη χρήση του ιστοτόπου, να συγκεντρώνουν αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητες στον ιστότοπο και να παρέχουν άλλες υπηρεσίες σε σχέση με τη δραστηριότητα και τη χρήση του ιστότοπου. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie σχετικά με τη χρήση από εσάς αυτού του ιστοτόπου από εσάς μεταδίδονται σε έναν διακομιστή etracker ή Google και αποθηκεύονται εκεί. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google Analytics και το etracker, καθώς και τις επιλογές ρύθμισης παραμέτρων σε σχέση με αυτές τις δύο υπηρεσίες ανάλυσης μπορείτε να βρείτε κατωτέρω. Με τη χρήση αυτής της σελίδας, συμφωνείτε με την επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται για εσάς από εμάς, την Google και την etracker για τον προαναφερόμενο σκοπό.

Google Analytics. Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookies, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και τα οποία επιτρέπουν να αναλυθεί η χρήση του ιστότοπου από εσάς. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου συνήθως μεταφέρονται σε ένα διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Εάν η ανωνυμοποίηση IP ενεργοποιηθεί σε αυτόν τον ιστότοπο, η διεύθυνση IP σας θα περιοριστεί εκ των προτέρων από την Google εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Η πλήρης διεύθυνση IP μεταδίδεται μόνο σε ένα διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και συντομεύεται εκεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Εκ μέρους του διαχειριστή αυτού του ιστοτόπου, η Google θα χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση του ιστοτόπου από εσάς, να συλλέγει αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστοτόπου και να παρέχει στον διαχειριστή του ιστοτόπου άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του ιστοτόπου και τη χρήση του διαδικτύου. Η διεύθυνση IP που μεταδίδεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας ως μέρος του Google Analytics δεν θα συγχωνεύεται με άλλα δεδομένα της Google. Μπορείτε να εμποδίσετε την αποθήκευση των cookies ορίζοντας ανάλογα το λογισμικό του προγράμματος περιήγησής σας. Ωστόσο, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτού του ιστοτόπου στο μέγιστο βαθμό τους. Μπορείτε επίσης να εμποδίσετε την Google να συλλέγει τα δεδομένα που δημιουργούνται από το cookie και σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) και να επεξεργάζονται αυτά τα δεδομένα από την Google, αποθηκεύοντας την προσθήκη του προγράμματος περιήγησης που είναι διαθέσιμη στο παρακάτω σύνδεσμο και προς εγκατάσταση: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Χρησιμοποιούμε το Google Analytics στην Ελλάδα για την προστασία σας με την επέκταση "_anonymizeIp ()", έτσι ώστε οι διευθύνσεις IP σας να υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο σε συντετμημένη μορφή για να αποτρέπεται η ταυτοποίησή σας από την Google. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google Analytics μπορείτε να βρείτε στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση: www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Εκεί θα βρείτε επίσης πληροφορίες και εργαλεία προγράμματος περιήγησης με τα οποία μπορείτε να ρυθμίσετε και να περιορίσετε τη χρήση του Google Analytics.

Etracker. Σε αυτόν τον ιστότοπο, η τεχνολογία από την etracker GmbH (www.etracker.com) χρησιμοποιείται για να συλλέγει και να αποθηκεύει δεδομένα για σκοπούς προώθησης και βελτιστοποίησης. Προφίλ χρήσης μπορούν να δημιουργούνται από αυτά τα δεδομένα με ψευδώνυμο. Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιούνται. Τα δεδομένα που συλλέγονται με τις τεχνολογίες etracker δεν θα χρησιμοποιούνται για την προσωπική ταυτοποίηση του επισκέπτη σε αυτόν τον ιστότοπο και δεν θα συγχωνεύονται με προσωπικά δεδομένα σχετικά με τον κάτοχο του ψευδωνύμου χωρίς τη συγκατάθεση του ενδιαφερομένου. Μπορείτε να εναντιωθείτε στη συλλογή και αποθήκευση δεδομένων από το etracker δυνάμει του ακόλουθου συνδέσμου με ισχύ για το μέλλον: www.etracker.de/privacy.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το etracker στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση:

www.etracker.com/de/datonschutz.htmlhttp://www.etracker.com/de/datonschutz.html?redirect.

Γραμματοσειρές Δικτύου Google (Google Web Fonts). Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί τις λεγόμενες γραμματοσειρές ιστού, οι οποίες παρέχονται από την Google, για την ομοιόμορφη εμφάνιση των γραμματοσειρών. Όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, το πρόγραμμα περιήγησής φορτώνει τις απαιτούμενες γραμματοσειρές Δικτύου στην κρυφή μνήμη του προγράμματος περιήγησής σας, προκειμένου να εμφανίζει σωστά τα κείμενα και τις γραμματοσειρές. Για το σκοπό αυτό, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε πρέπει να συνδεθεί με τους διακομιστές της Google. Αυτό δίνει στην Google τη γνώση ότι ο ιστότοπός μας έχει καταστεί προσβάσιμος μέσω της διεύθυνσης IP σας. Η χρήση των Γραμματοσειρών Δικτύου Google είναι προς το έννομο συμφέρον μας για μια ομοιόμορφη και ελκυστική παρουσίαση των διαδικτυακών προσφορών μας (άρθρο 6 Παρ. 1 περ. στ) ΓΚΠΔ). Εάν το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε δεν υποστηρίζει γραμματοσειρές δικτύου, θα χρησιμοποιηθεί μια τυπική γραμματοσειρά από τον υπολογιστή σας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google Web Fonts μπορείτε να βρείτε στο developers.google.com/fonts/faq και στη δήλωση προστασίας δεδομένων της Google: www.google.com/policies/privacy/.

Χάρτες Google (Google Maps). Χρησιμοποιούμε τους Χάρτες Google. Ο πάροχος είναι η Google Inc,, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ. Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες των Χαρτών Google, είναι απαραίτητο να αποθηκεύσετε τη διεύθυνση IP σας. Αυτό γίνεται με τη χρήση cookies, για τα οποία έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή. Αυτές οι πληροφορίες συνήθως μεταδίδονται σε ένα διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Σας παρέχουμε τους Χάρτες Google στον ιστότοπό μας, προκειμένου να σας προσφέρουμε μια ελκυστική παρουσίαση των διαδικτυακών προσφορών μας και να σας διευκολύνουμε να βρείτε τις τοποθεσίες που έχουμε αποθηκεύσει. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πληροφορίες τους από τον πάροχο.

Facebook pixel Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί το pixel δράσης επισκέπτη από το Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ΗΠΑ («Facebook») για τη μέτρηση μετατροπής. Με αυτόν τον τρόπο, η συμπεριφορά των επισκεπτών του ιστοτόπου μπορεί να παρακολουθείται αφού ανακατευθύνονται στον ιστότοπο του παρόχου κάνοντας κλικ σε μια διαφήμιση στο Facebook. Αυτό επιτρέπει την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαφημίσεων του Facebook για στατιστικούς σκοπούς και σκοπούς έρευνας αγοράς και τη βελτιστοποίηση μελλοντικών μέτρων διαφήμισης. Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι ανώνυμα για εμάς ως διαχειριστή αυτού του ιστοτόπου. δεν μπορούμε να συναγάγουμε συμπεράσματα σχετικά με την ταυτότητα των χρηστών. Ωστόσο, τα δεδομένα αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από το Facebook, έτσι ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση με το αντίστοιχο προφίλ χρήστη και το Facebook να μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για δικούς του διαφημιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές χρήσης δεδομένων του Facebook. Αυτό επιτρέπει στο Facebook να αλλάζει διαφημίσεις σε σελίδες του Facebook, καθώς και εκτός του Facebook. Ως διαχειριστής του ιστοτόπου, δεν μπορούμε να επηρεάσουμε αυτή τη χρήση των δεδομένων. Για το λόγο αυτό ζητείται η συγκατάθεσή σας για τα pixel του Facebook. Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία της επεξεργασίας δεδομένων  στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων του Facebook: www.facebook.com/about/privacy/. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επαναπροώθησης "Προσαρμοσμένα Κοινά" στην ενότητα ρυθμίσεων διαφήμισης στο www.facebook.com/ads/preferences/. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Facebook. Αν δεν έχετε λογαριασμό στο Facebook, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη διαφήμιση βάσει χρήσης από το Facebook στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Διαδραστικής Συμμαχίας Ψηφιακής Διαφήμισης: www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

DocCheck Επιτρέπεται να καθιστούμε διαθέσιμες μόνο ορισμένες πληροφορίες σχετικά με συνταγογραφούμενα φάρμακα στους ιστοτόπους μας σε ορισμένα άτομα που ανήκουν σε ιατρικούς εμπειρογνώμονες. Για να επαληθεύσουμε την εξουσιοδότηση πρόσβασής σας, είμαστε υποχρεωμένοι να ζητήσουμε απόδειξη της επαγγελματικής σας σχέσης κατά  ΓΚΠΔ (άρθρο 6 παρ. 1 περ.γ) και την εθνική νομοθεσία. Για αυτό χρησιμοποιούμε την εξωτερική υπηρεσία της DocCheck Medical Services GmbH. Τα δεδομένα σύνδεσής σας που είναι αποθηκευμένα στο DocCheck θα προωθηθούν μία φορά στο DocCheck για επαλήθευση.

Πώς να ελέγχετε τα cookies

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας.  Σημειώστε, ωστόσο, ότι εάν εμποδίσετε την τοποθέτηση και την πρόσβαση αυτών των απολύτως απαραίτητων cookies, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο ή ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να παρέχουμε την απαιτούμενη υπηρεσία.

Έχετε την επιλογή να ρυθμίζετε το πρόγραμμα περιήγησης στο Internet ώστε να σας ειδοποιεί όταν έχετε λάβει ένα cookie και να σας παρέχει την επιλογή να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε το cookie.

Επιπλέον, έχετε τη δυνατότητα να αποκλείσετε όλα τα cookies. Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης κάντε κλικ στην ενότητα βοήθειας του προγράμματος περιήγησης στο Internet και ακολουθήστε τις οδηγίες .

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο μπορείτε να δείτε ποια cookies έχουν οριστεί και να τα απενεργοποιήσετε, επισκεφθείτε www.aboutcookies.org.